از خبر گرفتار شدن #محمدعلی_نجفی داستان نسازیم !

 از امروز پست های مربوط به قتل #میترا استاد و سرنوشت تلخ #محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران را مدام در گروه ها و کانال های تلگرامی با ممارست پیگیری می کنیم.

سعی مان بر این است، اولین فردی باشیم که داغ ترین خبر و جدیدترین مطلب نسبت به زوایای پنهان این اتفاق دلخراش را خبررسانی می کنیم. از اینکه پسر میترا استاد از بدرفتاری ناپدری حرف می زند، میترا استاد هنرپیشگی می کرده یا چند ماه قبل نجفی خودکشی کرده است را مخابره کرده و در گفت و شنودهای چهره به چهره سعی می‌کنیم بگوییم که من بیشتر از تو اطلاع دارم و .

 این شتاب و حرص و ولع در خبررسانی بدون اینکه جانب انصاف را رعایت کنیم و ذره ای دل مان به درد آید که درباره دو انسان حرف می زنیم، من را به دوره ای از کودکی ام کوچاند، 9 یا ده سالم بود که موقع برگشت از مدرسه صدای ترمز ناگهانی یک خودروی سواری و بعد تجمع مردم نظرم را جلب کرد، خبر کوتاه و تلخ بود تصادف و مرگ یک نفر در مقابل دبستان.

من هم تحت تاثیر محیطی که در آن بزرگ شده بودم، اخبار دلهره آور نگرانم نمی کرد و قلبم را نمی فشرد، پس به قدم هایم سرعت دادم تا سریع به خانه برسم و خبر داغ را به مادرم بدهم. منزل که رسیدم، بند پوتین هایم را هنوز باز نکرده بودم که گردن فراز کردم و در حین جستجوی اهل خانه، داد زدم جلوی مدرسه ما یک نفر زیر ماشین رفت.

نیم ساعت طول نکشید که خانواده ام به من فهماندند، آن دخترک تیره بخت، همکلاسی خودم بود، همان دختری که دیروز از من بیسکوییت می خواست ولی من از سر لجبازی ندادم!در آن لحظه فکر کنم به اندازه ۳۰ سال بزرگ شدم و با خودم عهد بستم هیچ وقت حامل خبرهای ناگوار نباشم، تا وقتی کسانی هستند که می خواهند ناقوس های گوش خراش باشند پس چرا صدای قدم من خبردهنده دردها، نیستی ها،رفتن ها، عشق های پرپر شده و مردهای دربند شده باشد. پس باهم تصمیم بگیریم اگر ارمغان دهنده خبر خوش و روز شورانگیز نیستیم، پس آبستن خبرهای دلخراش برای هم وطن نیز نباشیم.

سونیا بدیع

از خبر گرفتار شدن #محمدعلی_نجفی داستان نسازیم !

انشاء درباره طبیعت

های ,پس ,نجفی ,یک ,استاد ,کرده ,محمدعلی نجفی ,میترا استاد ,گرفتار شدن ,از خبر ,و در ,نجفی داستان نسازیم

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله مدرسه پر نشاط امام خامنه ای: عزیزان من! بسیجى شدید، مبارك است؛ اما بسیجى بمانید. ایستادگى در راه، مهم است. بسیجى ماندن متوقف به این است كه دائم خودمان را مرا وبلاگ رسمی استاد کرمیان https://webone-sms.com/ omid12 اجناس فوق العاده بوکس اسلام آباد غرب مطالب اینترنتی روستای دودان فروشگاه کتاب